Programi i Përpuethshmërisë

Autoriteti i Konkurrencës, së fundi, ka hartuar një broshurë informuese “Programi i Përpuethshmërisë me Rregullat e Konkurrencës” (draft), i cili përmban informacion të përgjithshëm dhe udhëzime për zbatueshmërinë e legjislacionit në fushën e konkurrencës. Ky program ka si qëllim përforcimin e mjeteve zbatuese dhe mbrojtëse që përdoren nga institucioni për promovimin e përputhshmërisë, me synim
Download
20 Shtator, 2017

Fjala e Kryetares së AK-së në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë.

Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
Download
12 Prill, 2017

Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.

Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.

Menaxhimi i parregullsive / korrupsionit për programet IPA / IPARD

Ne rast konstatimi parregullsish / korrupsioni / konflikti interesi apo raste flagrante te shkeljes se procedurave gjatë përdorimit të fondeve IPA / IPARD lutemi adresimin e tyre ne kontaktet e mëposhtme: IPA.irregularities@financa.gov.al IPARD.irregularities@financa.gov.al Tel/Fax: +355 4 228 1115

23 Qershor, 2016

Fjala në Kuvend e Kryetares

Fjala në Kuvend e Kryetares se Komisionit te Autoritetit te Konkurrences, Znj. Lindita Milo(Lati) mbi Raportin Vjetor 2015-2016   Fjala_Kuvend_2016

23 Mars, 2016

Fjala e Kryetares se AK ne analizen vjetore te KLSH

Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne analizen vjetore te Kontrollit te Larte te Shtetit per vitin 2015 Fjala_Znj._Lati-KLSH

1 Shkurt, 2016

Raporti Peer Review i UNCTAD

Raporti i Peer Review nga UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) versioni Anglisht Per me teper lexo njoftimin per shtyp
Download
18 Janar, 2016

Politika Kombëtare e Konkurrencës

Politika Kombëtare e Konkurrencës – Botimi II
Download
16 Janar, 2016

Fjala e Kryetares se AK ne Komisionin e Ekonomise dhe Financave

Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne Komisionin e Ekonomise dhe Financave Fjala_e_Kryetares_ne_Kuvend

19 Mars, 2015

Raporti i monitorimit të mallrave të akcizës

RAPORTI I MONITORIMIT TE MALLRAVE TE AKCIZES
Download
24 Prill, 2014

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });