Raporti Monitorimit 12 mujor 2013 per Ministrine e Financave

Informacion mbi Autoritetin e Konkurrences per vitin 2013 sipas programit.
Download
1 Prill, 2014

FJALA E KRYETARES SE AUTORITETIT TE KONKURRENCES NE KOMISIONIN E EKONOMISE SE KUVENDIT TE SHQIPERISE

Fjala e Kryetares ne raportimin vjetor ne Komisionin e Ekonomise ne Kuvendin e Shqiperise fjala_kuvend_2014

19 Mars, 2014

Fjala e Kryetares së Autoritetit të Konkurrencës Znj. Lindita Milo(Lati)

FJALA E KRYETARES SE AUTORITETIT TE KONKURRENCES NE KONFERENCEN NDERKOMBETARE “KONKURRENCA DHE RRITJA EKONOMIKE” fjala-conf-10_1

5 Mars, 2014

Pyetesor – Tregu Dhe Konkurrenca

Ky pyetësor shërben për të vleresuar perceptimin e biznesit mbi nivelin e njohjes së filozofisë së Konkurrencës dhe zbatimit të Ligjit Nr. 9121 datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, rolin dhe veprimtarinë e institucionit të Autoritetit të Konkurrencës, si dhe nivelin e konkurrencës në tregje të ndryshme të sektorëve të ekonomisë shqiptare. Për të plotësuar
Download
31 Tetor, 2013

Vlerësimi i pasojave të legjislacionit mbi konkurrencën

Broshura “Vlerësimi i pasojave të legjislacionit mbi konkurrencën”
Download
7 Tetor, 2013

Rezoluta e Kuvendit

Rezoluta e Kuvendit per aktivitetin e AK per vitin 2011
Download
24 Prill, 2012

Rezoluta e Kuvendit

Rezoluta e Kuvendit per aktivitetin e AK per vitin 2011

Konkurrenca në Shqipëri

Broshure: Konkurrenca në Shqipëri
Download
19 Janar, 2012

Aktet ligjore dhe nënligjore në fushën e konkurrencës

AKTET LIGJORE DHE NENLIGJORE NE FUSHEN E KONKURRENCES
Download
13 Dhjetor, 2011

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });