Lajmet e fundit

Misioni i Autoritetit të Konkurrencës

 • Autoriteti i Konkurrencës vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit “Për Mbrojtjen e Konkurrencës” duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojnë mbrojtjen e konkurrencës: abuzimin me pozitën dominuese; marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve, si dhe të gjithë kuadrin ligjor që rregullon aktivitetin e një institucioni të pavarur në Republikën e Shqipërisë. Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe i interesave të konsumatorit, me synimin final që tregu të gjenerojë zhvillimin.

89

Vendime Total Viti 2023

63

Përqendrime

6

Abuzime me pozitën dominuese

9

Marrëveshje të ndaluara

2

Përjashtime nga marrëveshja

8

Të Tjera

1

Vlerësime ligjore
Raporte Vjetore
Raporti Vjetor 2022 - Përmbledhje Ekzekutive
Raporti Vjetor 2022 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2023...
Raporti Vjetor 2022
Raporti Vjetor 2022 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2023
Raporti Vjetor 2021
Raporti Vjetor 2021 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2022
Raporti Vjetor 2021 - Përmbledhje Ekzekutive
Raporti Vjetor 2021 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2022...
Shiko më shumë
Buletinet e Vendimeve
Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Tetor-Dhjetor 2023
Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Tetor-Dhjetor 2023
Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Korrik-Shtator 2023
Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Korrik-Shtator 2023
Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Prill-Qershor 2023
Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Prill-Qershor 2023
Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Janar-Mars 2023
Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Janar-Mars 2023
Shiko më shumë
Newsletter
Newsletter i Autoritetit të Konkurrencës Shtator-Dhjetor 2022
Newsletteri i Autoritetit të Konkurrencës Shtator-Dhjetor 2022 
Newsletter i Autoritetit të Konkurrencës Maj-Gusht 2022
Newsletteri i Autoritetit të Konkurrencës Maj-Gusht 2022 
Newsletter i Autoritetit të Konkurrencës Janar-Prill 2022
Newsletteri i Autoritetit të Konkurrencës Janar-Prill 2022 
Newsletter i Autoritetit të Konkurrencës - Qershor 2021
Newsletter i Autoritetit të Konkurrencës - Qershor 2021 
Shiko më shumë
Të Tjera
Njoftim për shtyp
Me vendimin nr. 87/2021 datë 9.12.2021 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë “Për emërimin...
Njoftim
Autoriteti i Konkurrencës, lidhur me artikullin e publikuar në Top Channel me titull "Shtrenjtimi...
Njoftim
Lidhur me shkrimet me titull: “Çmimi i bukës, Autoriteti i Konkurrencës mbron oligarkët e...
Rezolutë e Kuvendit "Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës...
Kuvendi i Shqipërisë: - Duke vlerësuar rolin e Autoritetit të Konkurrencës në sigurimin e...
Shiko më shumë
Loading

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });