Menaxhimi i parregullsive / korrupsionit për programet IPA / IPARD

Ne rast konstatimi parregullsish / korrupsioni / konflikti interesi apo raste flagrante te shkeljes se procedurave gjatë përdorimit të fondeve IPA / IPARD lutemi adresimin e tyre ne kontaktet e mëposhtme:

IPA.irregularities@financa.gov.al

IPARD.irregularities@financa.gov.al

Tel/Fax: +355 4 228 1115

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.