Raporti Vjetor 2023

Raporti Vjetor 2023 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2024
Download
26 Mars, 2024

Raporti Vjetor 2022 – Përmbledhje Ekzekutive

Raporti Vjetor 2022 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2023 – Përmbledhje Ekzekutive
Download
13 Prill, 2023

Raporti Vjetor 2022

Raporti Vjetor 2022 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2023

Raporti Vjetor 2021

Raporti Vjetor 2021 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2022
Download
13 Prill, 2022

Raporti Vjetor 2021 – Përmbledhje Ekzekutive

Raporti Vjetor 2021 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2022 – Përmbledhje Ekzekutive

Raporti Vjetor 2020 – Përmbledhje Ekzekutive

Raporti Vjetor 2020 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2021 Përmbledhje Ekzekutive
Download
19 Mars, 2021

Raporti Vjetor 2020

Raporti Vjetor 2020 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2021
Download
18 Mars, 2021

Raporti Vjetor 2019 – Përmbledhje Ekzekutive

Raporti Vjetor 2019 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2020 Përmbledhje Ekzekutive
Download
9 Mars, 2020

Raporti Vjetor 2019

Raporti Vjetor 2019 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2020
Download
13 Shkurt, 2020

Raporti Vjetor 2018

Raporti Vjetor 2018 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2019
Download
4 Prill, 2019

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.