Raporti Vjetor 2023

Raporti Vjetor 2023 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2024
Download
26 Mars, 2024

Raporti Vjetor 2022 – Përmbledhje Ekzekutive

Raporti Vjetor 2022 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2023 – Përmbledhje Ekzekutive
Download
13 Prill, 2023

Raporti Vjetor 2022

Raporti Vjetor 2022 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2023

Raporti Vjetor 2021

Raporti Vjetor 2021 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2022
Download
13 Prill, 2022

Raporti Vjetor 2021 – Përmbledhje Ekzekutive

Raporti Vjetor 2021 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2022 – Përmbledhje Ekzekutive

Raporti Vjetor 2020 – Përmbledhje Ekzekutive

Raporti Vjetor 2020 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2021 Përmbledhje Ekzekutive
Download
19 Mars, 2021

Raporti Vjetor 2020

Raporti Vjetor 2020 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2021
Download
18 Mars, 2021

Raporti Vjetor 2019 – Përmbledhje Ekzekutive

Raporti Vjetor 2019 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2020 Përmbledhje Ekzekutive
Download
9 Mars, 2020

Raporti Vjetor 2019

Raporti Vjetor 2019 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2020
Download
13 Shkurt, 2020

Raporti Vjetor 2018

Raporti Vjetor 2018 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2019
Download
4 Prill, 2019

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });