Formular i aplikimit për lehtësim nga gjobat

Këtu do të gjeni formularin për tu plotësuar nga palët për rastet e aplikimin për lehtësim nga gjobat …
Download
24 Nëntor, 2015

Model i faturës për arkëtim

Model i faturës për arkëtim në zbatim të Urdhërit të Ministrit të Financave nr.19 datë 20.05.2010, nr. prot. 5808 date 20.05.2010, “Për perdorimin e Faturës për arkëtim”.
Download
20 Maj, 2010

Formular i Ankesës

Formular i Ankesës
Download
27 Korrik, 2009

Formular i thjeshtuar i njoftimit të përqendrimeve

Formular i thjeshtuar i njoftimit të përqendrimeve
Download
3 Korrik, 2008

Formular i plotë i njoftimit të përqendrimeve

Formular i plotë i njoftimit të përqendrimeve

Formular për njoftimin e marrëveshjeve

Ketu gjeni formularin me informacionet perkatese qe duhet te paraqisin palet perfshirese ne nje marrëveshje…
Download
23 Nëntor, 2007

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });