Organizimi i Autoritetit

KOMISIONI I KONKURRENCËS
Kryetar i Komisionit
View CV
denar.biba@caa.gov.al
Anëtar / Zv. Kryetar i Komisionit
View CV
leida.matja@caa.gov.al
Anëtar i Komisionit
View CV
durim.kraja@caa.gov.al
Anëtar i Komisionit
View CV
fatjola.delija@caa.gov.al
Anëtar i Komisionit
View CV
rezana.konomi@caa.gov.al
KABINETI I KRYETARIT TË KOMISIONIT
Drejtor
mirgen.lleshi@caa.gov.al
Këshilltar
adriana.berberi@caa.gov.al
Sekretar
alesia.brici@caa.gov.al
SEKRETARIATI
Sekretar i Përgjithshëm
endi.cekani@caa.gov.al
Drejtoria e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese
Drejtor
mimoza.kodhelaj@caa.gov.al
Inspektor
ada.hasantaraj@caa.gov.al
Inspektor
albion.kopani@caa.gov.al
Inspektor
kristi.qokaj@caa.gov.al
Inspektor
oltion.nano@caa.gov.al
Inspektor
miklovana.ymerali@caa.gov.al
Inspektor
petrika.tarusha@caa.gov.al
Inspektor
vanina.vongli@caa.gov.al
Drejtoria e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit / JoProdhuese
Drejtor
anisa.buxheli@caa.gov.al
Inspektor
anisa.zhamo@caa.gov.al
Inspektor
beart.llakaj@caa.gov.al
Inspektor
dea.llagami@caa.gov.al
Inspektor
diana.bardhi@caa.gov.al
Inspektor
rashel.pengili@caa.gov.al
Inspektor
rin.zela@caa.gov.al
Inspektor
vasken.spiru@caa.gov.al
Drejtoria e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
Drejtor
dhurata.skenderi@caa.gov.al
Inspektor, KryeEkonomist
albana.dibra@caa.gov.al
Inspektor TIK
albi.kolaneci@caa.gov.al
Inspektor
anda.nelaj@caa.gov.al
Inspektor
edlira.gjonaj@caa.gov.al
Inspektor
gerta.rama@caa.gov.al
Inspektor
meri.bajko@caa.gov.al
Drejtoria Juridike, Integrimit dhe e Çështjeve Gjyqësore
Drejtor
emer.mbiemer@caa.gov.al
Inspektor
albana.plloci@caa.gov.al
Inspektor
arizana.progni@caa.gov.al
Inspektor
ilir.dhimitri@caa.gov.al
Inspektor
iris.karalliu@caa.gov.al
Inspektor TIK
klaudio.gjuzi@caa.gov.al
Inspektor
kris.kolasi@caa.gov.al
Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Buxhetit dhe Komunikimit
Drejtor
thomas.koleka@caa.gov.al
Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Buxhetit
Përgjegjës Sektori
ruela.cashku@caa.gov.al
Specialist Finance dhe Buxheti
arti.mihali@caa.gov.al
Specialist Burime Njerëzore
fernanda.snalla@caa.gov.al
Specialist Arkiv/Dokumentacioni
mekloida.cani@caa.gov.al
Punonjës Pastrimi
Sektori i Komunikimit
Përgjegjës Sektori
paola.gjika@caa.gov.al
Specialist
belinda.taullaj@caa.gov.al
Specialist
iris.leka@caa.gov.al

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });