Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Korrik-Shtator 2023

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Korrik-Shtator 2023

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Prill-Qershor 2023

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Prill-Qershor 2023

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Janar-Mars 2023

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Janar-Mars 2023

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Tetor-Dhjetor 2022

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Tetor-Dhjetor 2022

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Korrik-Shtator 2022

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt korrik-shtator 2022

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Prill-Qershor 2022

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt prill-qershor 2022

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Janar-Mars 2022

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt janar-mars 2022

Buletini Vjetor 2021

Buletini Vjetor i Vendimeve të Komisionit të Konkurrencës të marra gjatë vitit 2021 

Buletini Vjetor 2020

Buletini Vjetor i Vendimeve të Komisionit të Konkurrencës të marra gjatë vitit 2020

Buletini Zyrtar i Vendimeve i vitit 2019

Buletini Zyrtar i Vendimeve të Komisionit të Konkurrencës gjatë vitit 2019

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });