Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Tetor-Dhjetor 2023

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Tetor-Dhjetor 2023

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Korrik-Shtator 2023

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Korrik-Shtator 2023

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Prill-Qershor 2023

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Prill-Qershor 2023

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Janar-Mars 2023

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Janar-Mars 2023

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Tetor-Dhjetor 2022

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Tetor-Dhjetor 2022

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Korrik-Shtator 2022

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt korrik-shtator 2022

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Prill-Qershor 2022

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt prill-qershor 2022

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Janar-Mars 2022

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt janar-mars 2022

Buletini Vjetor 2021

Buletini Vjetor i Vendimeve të Komisionit të Konkurrencës të marra gjatë vitit 2021 

Buletini Vjetor 2020

Buletini Vjetor i Vendimeve të Komisionit të Konkurrencës të marra gjatë vitit 2020

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });