Newsletter i Autoritetit të Konkurrencës Shtator-Dhjetor 2022

Newsletteri i Autoritetit të Konkurrencës Shtator-Dhjetor 2022 
Download
1 Shkurt, 2023

Newsletter i Autoritetit të Konkurrencës Maj-Gusht 2022

Newsletteri i Autoritetit të Konkurrencës Maj-Gusht 2022 
Download
22 Shtator, 2022

Newsletter i Autoritetit të Konkurrencës Janar-Prill 2022

Newsletteri i Autoritetit të Konkurrencës Janar-Prill 2022 
Download
2 Maj, 2022

Newsletter i Autoritetit të Konkurrencës – Qershor 2021

Newsletter i Autoritetit të Konkurrencës – Qershor 2021 
Download
17 Gusht, 2021

Newsletter i Autoritetit të Konkurrencës – Prill 2021

Newsletteri i Autoritetit të Konkurrencës – Prill 2021  
Download
6 Maj, 2021

Newsletter i Autoritetit të Konkurrencës – Janar 2021

Newsletter i Autoritetit të Konkurrencës – Janar 2021   
Download
12 Janar, 2021

Newsletter i Autoritetit të Konkurrencës – Covid 2019

Newsletteri i Autoritetit të Konkurrencës – Covid 2019   
Download
30 Mars, 2020

Newsletter i Autoritetit të Konkurrencës – Janar 2019

Newsletteri i Autoritetit të Konkurrencës – Janar 2019 
Download
4 Mars, 2019

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });