Fjala e Kryetares së Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës

Prof.Dr. Juliana Latifi Viti 2018 përkon me një periudhë tejet të ngjeshur dhe sfiduese të veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës në përmbushjen e detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ligji nr.9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar. Ashtu si në të kaluarën, përgjatë gjithë vitit, fokus qendror i veprimtarisë së institucionit ka qenë misioni për të

22 Maj, 2019

Miratimi i Rezolutës “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2018”

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, mbledhur në seancë plenare, datë 03.04.2019 miratoi Rezolutën “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2018”. Rezoluta e Kuvendit, vlerëson rolin e Autoritetit të Konkurrencës, në funksion të mbrojtjes së konkurrencës së lirë dhe efektive në treg, duke ndërhyrë në tregje me problematika të përsëritura dhe sensitive

Fjala e Kryetarit të Kuvendit, z. Gramoz Ruçi, në Forumin “Konkurrenca dhe Biznesi”, organizuar nga Autoriteti i Konkurrencës

Fjala e Kryetarit të Kuvendit, z. Gramoz Ruçi, në Forumin “Konkurrenca dhe Biznesi”, organizuar nga Autoriteti i Konkurrencës 14 dhjetor 2018, ora 10:00, Hotel Tirana     E nderuar Kryetare, Të nderuar pjesëmarrës, Është kënaqësi të marr pjesë në këtë forum të rëndësishëm, organizuar nga Autoriteti i Konkurrencës, me pjesëmarrjen e AKEP, Entit Rregullator të

15 Dhjetor, 2018

Udhëzimi “Për kufizimet drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme me përqendrimet”

Udhëzimi “Për kufizimet drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme me përqendrimet” Autoriteti i Konkurrencës, në zbatim të ligjit nr. 9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar, ka miratuar udhëzimin “Për kufizimet drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme me përqendrimet”, i cili synon t’u japë siguri ligjore ndërmarrjeve të interesuara, nëpërmjet interpretimit të koncepteve të kufizimeve
Download
11 Korrik, 2018

Për kufizimet drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme me përqendrimet

Projekt-Udhëzimi “Për kufizimet drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme me përqendrimet” Autoriteti i Konkurrencës, në zbatim të ligjit nr. 9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar, ka hartuar projekt-udhëzimin “Për kufizimet drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme me përqendrimet”, i cili synon t’u japë siguri ligjore ndërmarrjeve të interesuara, nëpërmjet interpretimit të koncepteve të kufizimeve
Download
6 Qershor, 2018

Fjala e Kryetares së Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës, në Raportimin Vjetor – 2017, përpara Komisionit të Ekonomisë dhe Financave

Prof.Dr. Juliana Latifi I nderuar zoti kryetar i Komisionit të Ekonomisë dhe Financave, Të nderuar anëtarë të këtij komisioni, Jam këtu para jush për të paraqitur veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2017, veprimtari e pasqyruar në raportin me të cilin ju jeni njohur. Autoriteti i Konkurrencës, gjatë vitit 2017 synoi që misioni i

14 Mars, 2018

Për miratimin e rregullores “Për Kategoritë e Marrëveshjeve të Transferimit të Teknologjisë”

Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr. 489, datë 20.12.2017, vendosi miratimin e rregullores “Për Kategoritë e Marrëveshjeve të Transferimit të Teknologjisë” dhe Shfuqizimin e Vendimit nr.179, datë 02.03.2011, të Komisionit të Konkurrencës, për miratimin e rregullores “Për kategoritë e marrëveshjeve të transfertave teknologjike” pasi konstatoi se: 1. Kjo rregullore sjell sigurimin e konkurrencës efektive dhe
Download
26 Dhjetor, 2017

Fjala e Kryetares në Konferencën Ndërkombëtare “13 VJET EKSPERIENCË NË POLITIKËN E KONKURRENCËS NË SHQIPËRI: ASPEKTE TË LIGJIT, EKONOMISË DHE BIZNESIT”

13 VJET EKSPERIENCË NË POLITIKËN E KONKURRENCËS NË SHQIPËRI: ASPEKTE TË LIGJIT, EKONOMISË DHE BIZNESIT E nderuar Zv.kryeministre, I nderuar Kryetar i Komisionit të Ligjeve, I nderuar përfaqësues i përhershëm i UN/UNDP në Shqipëri, Të nderuar pjesëmarrës, Kam kënaqësinë t’Ju uroj mirëseardhjen në konferencën ndërkombëtare “13 vjet eksperiencë në politikën e konkurrencës në Shqipëri: aspekte

14 Dhjetor, 2017

Mbi hartimin e Draft-Rregullores “Për Kategoritë e Marrëveshjeve të Transferimit të Teknologjisë”

Autoriteti i Konkurrencës, në zbatim të Ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar, ka hartuar draft–rregulloren “Për Kategoritë e Marrëveshjeve të Transferimit të Teknologjisë”, qëllimi i së cilës është përjashtimi nga ndalimi i kategorive të marrëveshjeve të cilat kanë si objekt ose pasojë e transferimin e teknologjisë, në zbatim të nenit
Download
4 Dhjetor, 2017

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });