Kodi i Etikës i Autoritetit të Konkurrencës

Rregullore “Kodi i Etikës i Autoritetit të Konkurrencës”
Download
28 Prill, 2023

Për caktimin e shpenzimeve për ndjekjen e procedurave pranë Autoritetit të Konkurrencës

Rregullore “Për caktimin e shpenzimeve për ndjekjen e procedurave pranë Autoritetit të Konkurrencës”
Download
26 Mars, 2021

Për parandalimin e konfliktit të interesave dhe për deklarimin e pasurive në ushtrimin e funksioneve publike në Autoritetin e Konkurrencës

Rregullore “Për parandalimin e konfliktit të interesave dhe për deklarimin e pasurive në ushtrimin e funksioneve publike në Autoritetin e Konkurrencës”
Download
24 Dhjetor, 2019

Për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit të Konkurrencës

Rregullore “Për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit të Konkurrencës”
Download
26 Tetor, 2018

Për kategoritë e marrëveshjeve të transferimit të teknologjisë

Rregullore “Për kategoritë e marrëveshjeve të transferimit të teknologjisë”
Download
26 Dhjetor, 2017

Mbi procedurat e angazhimeve

Rregullore “Mbi procedurat e angazhimeve.”
Download
2 Nëntor, 2016

Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale

Rregullore “Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale.”
Download
2 Shkurt, 2016

Për kategoritë e marrëveshjeve, vendimeve dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e transportit detar të mallrave

Rregullore “Për kategoritë e marrëveshjeve, vendimeve dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e transportit detar të mallrave ”
Download
3 Nëntor, 2014

Për zbatimin e nenit 6 të LPMK ndaj disa kategorive të marrëveshjeve vendimeve dhe praktikave në sektorin e sigurimeve

Rregullore “Për zbatimin e nenit 6 të LPMK ndaj disa kategorive të marrëveshjeve vendimeve dhe praktikave në sektorin e sigurimeve”
Download
27 Mars, 2013

Per perjashtimin ne bllok te kategorive te marrveshjeve vertikale dhe praktikave te bashkerenduara

Rregullore “Per perjashtimin ne bllok te kategorive te marrveshjeve vertikale dhe praktikave te bashkerenduara”
Download
20 Gusht, 2012

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });