Anisa Buxheli

Drejtor

Znj. Anisa Buxheli ka përfunduar studimet e larta në Universitetin Luarasi, Fakultetin e Drejtësisë në vitin 2011 dhe ka kryer studimet pasuniversitare në programin Master në e Drejtë Civile, pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, (2013).
Znj. Buxheli që prej vitit 2018 është pjesë e stafit të Autoritetit të Konkurrencës, fillimisht si inspektore në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit/Joprodhuese dhe më pas që prej vitit 2019 drejton Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit/Joprodhuese. Eksperiencat e saj shtrihen dhe me tej
si në sektorin privat dhe publik duke punuar pranë studiove ligjore, ndërmarrjes Albcontrol SHA dhe si pedagoge e jashtme pranë Kolegjit
Universitar Luarasi.
Znj. Buxheli ka kryer kualifikime të vazhdueshme si brenda dhe jashtë vendit për të drejtën konkurrencës dhe në fusha të tjera të së drejtës.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.