Pyetesor – Tregu Dhe Konkurrenca

Ky pyetësor shërben për të vleresuar perceptimin e biznesit mbi nivelin e njohjes së filozofisë së Konkurrencës dhe zbatimit të Ligjit Nr. 9121 datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, rolin dhe veprimtarinë e institucionit të Autoritetit të Konkurrencës, si dhe nivelin e konkurrencës në tregje të ndryshme të sektorëve të ekonomisë shqiptare.

Për të plotësuar pyetësorin në format interaktiv ju lutem click-oni në linkun e mëposhtëm:
https://docs.google.com/forms/d/1c-nyWRLklHXeBAGtF-3rewvWtOWjNg2OrdL6ZCrLHaU/formResponse

ose shkarkoni formatin në pdf dhe dërgojeni pranë Autoritetit të Konkurrencës.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });