Njoftime per shtyp mbi vendimet Nr 84 dhe Nr 85 per autorizime perqendrimesh

Autoriteti i Konkurrencës autorizon përqendrimin e realizuar nëpërmjet bashkimit të shoqërisë Wrigley Jr. Company dhe shoqërisë Mars Incorporated

Në mbledhjen e datës 29 korrik 2007, Komisioni I Konkurrencës autorizoi përqendrimin e realizuar nëpërmjet bashkimit të shoqërisë Wrigley Jr. Company dhe shoqërisë Mars Incorporated.

Për më tepër shihni VENDIM Nr. 85 Datë 29. 07 . 2008

Autoriteti i Konkurrencës autorizon përqendrimin e realizuar nëpërmjet përftimit të plotë të kontrollit në shoqërinë Euromax shpk. nga shoqëria Delta Maxi. D.o.o.

Në mbledhjen e datës 14 korrik 2007, Komisioni i Konkurrencës autorizoi përqendrimin e realizuar nëpërmjet përftimit të plotë të kontrollit në shoqërinë Euromax shpk. nga shoqëria Delta Maxi. D.o.o.

Për më tepër shihni VENDIM Nr. 84 Datë 14. 07 . 2008

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });