NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI.

Rasti: Deutsche Telekom AG – OTE(Hellenic Telekommunication Organization)
prior-[1]

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.