Vendim nr. 463, datë 06.06.2017

Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet krijimit të një ndërmarrjeje të re të pavarur me funksione të plota ndërmjet “BMW AG / Daimler AG / Ford Motor Company / Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.