VENDIM Nr.265 , datë 05.02. 2013

“Mbi vendosje gjobe ndaj shoqërisë Viloil Sh.A për mosnjoftimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të Viloil Sh.A nëpërmjet transferimit të 70% të aksioneve të kapitalit themeltar, nga shoqëria “City Investement Holding S.A”, tek aksioneret z. Apostol Goçi dhe z. Albano Aliko”

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });