VENDIM Nr. 264 , datë 05.02.2013

“Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimi te kontrollit të vetëm të Albanian Chrome Sh.p.k nëpërmjet transferimit të 100% të kuotave të kësaj të fundit nga DCM DECOmetal GmbH dhe DCM Beteilinungs GmbH tek Balfin Sh.p.k”

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });