Progres Raporti i Komisionit Europian 2017 në lidhje me Kapitullin 8 “Politika e Konkurrencës”

Komisioni Europian (KE) ka publikuar Progres Raportin 2017 për Shqipërinë dhe Hapjen e Negociatave për Anëtarësim në Bashkimin Europian (BE).

KE ka dhënë vlerësimet për Autoritetin e Konkurrencës (AK) në rolin e liderit dhe koordinatorit për kapitullin 8 “Politika e Konkurrencës”. Sipas Progres Raportit, në fushën e politikës së Konkurrencës, niveli i përgatitjes së Shqipërisë është i moderuar.

 

Njoftim_per_shtyp_Progres_Raporti_2017

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });