Njoftim për shtyp

Komisioni Për Mbrojtjen e Konkurrencës në Serbi, me rastin e 12 vjetorit të krijimit të institucionit dhe Ditës Kombëtare Serbe të Konkurrencës, organizoi në datën 20 Prill 2018 në Beograd, Konferencën me temë: “New Competition Agenda”.

Kryetarja e Autoritetit të Konkurrencës, Prof. Dr. Juliana Latifi, ishte e ftuar të prezantojë eksperiencën shqipëtare në panelin “New agenda for the region- Sfidat e autoriteteve të konkurrencës biznesi, politika, mjedisi konkurrues dhe inovacioni”.
Në këtë panel morren pjesë kryetarët e autoriteve të konkurrencës në rajon: Kroaci, Sloveni, Maqedoni, Turqi dhe përfaqësues nga Komisioni Europian.

Gjatë diskutimeve u evidentua roli dhe rëndësia e bashkëpunimit mes vendeve të Ballkanit Perëndimor për zbatimin e politikës dhe ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, si dhe  shkëmbimit të ideve apo eskperiencave ndërmjet autoriteteve të konkurrencës duke ndjekur standartet Europiane si në përafrimin e kuadrit ligjor ashtu edhe në ndjekjen në praktikë të rasteve konkrete.

 

Njoftim_per_shtyp_A_new_Digital_Agenda_of_The_region_Serbi

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });