Njoftim për shtyp

Në kuadër të projektit “Jean Monnet Center of Excellence South and East European Competition Law”, projekt i cili përfshin akademikë dhe ekspertë të së drejtës së konkurrencës nga vende të ndryshme të Evropes dhe ballkanit perëndimor, u zhvillua më datë 1 qershor tryeza e rrumbullakët me temë “Fuqizimi i zbatimit të së drejtës së konkurrencës dhe avokimi i saj”.

Në këtë aktivitet i cili kishte si synim promovimin e kulturës së konkurrencës, mbrojtjes së konkurrencës së lire, efektive dhe mirëfunksionimit të tregut, ishte i ftuar Z. Denar Biba, Kryetar i Autoritetit të Konkurrencës.

Në fjalën e tij, Kryetari i Autoritetit të Konkurrencës Z. Biba prezantoi për të pranishmit, specifikat kryesore të legjislacionit për mbrojtjen e konkurrencës, funksionimin e AK në kontrollin, zbulimin dhe ndëshkimin në rast të shkeljes së dispozitave të ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”. Gjithashtu gjatë prezantimit, të pranishmëve ju ilustruan raste konkrete nga veprimtaria e Autoritetit lidhur me hetime të mëparëshme dhe sfidat me të cilat përballet ky instiucion në punën e përditshme.

Ky aktivitet u organizua për herë të parë Shqipëri pasi ishte zhvilluar edhe në Itali dhe Serbi. Pjesëmarrësit e përzgjedhur me kujdes nga ana e Organizatorëve ishin ekspertë të njohur të së drejtës së konkurrencës nga vende të tjera si: Kroacia, Italia, Serbia, Bosnje Hercegovina etj.
Autoriteti i Konkurrencës do të vijojë të marrë pjesë në aktivitete të kësaj natyre me qëllim promovimin dhe mbrojtjen e konkurrencës së lirë

 

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });