Njoftim për shtyp

Në kuadër të promovimit të mëtejshëm të kulturës së konkurrencës me botën akademike, në datën 15 Maj 2024, në ambientet e Universitetit “Epoka”, me bashkëpunimin e Autoritetit të Konkurrencës dhe Departamentit të Drejtesisë së Universitetit “Epoka”, u zhvillua konferenca e parë studentore me temë “Konkurrenca, tregu dhe teknologjia”.

Në këtë konferencë morën pjesë Kryetari i Autoritetit të Konkurrencës, z. Denar Biba, përfaqësues të Autoritetit të Konkurrencës, Dekani i Universitetit “Epoka”, z. Lisen Bashkurti, Rektori, z. Ahmet Oztas dhe profesorë e studentë të departamentit të drejtësisë së këtij universiteti.

Z. Biba në fjalën e tij përshëndetëse falenderoi drejtuesit e këtij universiteti, profesorët e studentët për nismën pozitive për zhvillimin e kësaj konference. Gjatë fjalës së tij për të ftuarit u shpjegua roli dhe rëndësia në rritje i Autoritetit të Konkurrencës në veprimtarinë e tij të përditshme, përballja me sfidat e aktuale por dhe ato të reja me qëllim fundor arritjen dhe ruajtjen e konkurrencës së lire.

Autoriteti i Konkurrencës nxit organizimin dhe kthimin në traditë të konferencave të tilla si një nga mënyrat më të mira për promovimin e mëtejshëm të kulturës së konkurrencës, përmes intensifikimit të marrëdhënieve me botën akademike.

 Shkarko Njoftimin

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });