Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit

Memorandum Mirëkuptimi me Ministrinë e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, nënshkruar më 23.01.2007

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.