IPA Twinning/ EUD
AK është përfitues i një projekti IPA II Twinning me titull “Further Strengthening the Competition
Asistenca Teknike dhe Shkëmbimi i Informacionit të Komisionit Evropian (TAIEX)
  TAIEX është instrumenti i Asistencës Teknike dhe Shkëmbimit të Informacionit të Komisionit Evropian. Ky
Sofia Competition Forum (SCF)
  Autoriteti i Konkurrencës (AK), si pjesë aktive e Sofia Competition Forum, merr pjesë çdo
Observatori i Transportit për Evropën Jug-Lindore (SEETO)
  AK angazhohet në mënyrë të vazhdueshme në aktivitetet e organizuar nga SEETO, duke qenë
Komuniteti i Sekretariatit të Energjisë (ECS)
  AK, vijon kooperimin me Sekretariatin e Energjisë nëpërmjet shkëmbimit të eksperiencave për tregun e
Organizata për Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillimin (OECD)
    AK bashkëpunon me OECD duke përdorur praktikat më të mira të metodologjive gjatë
Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Tregti dhe Zhvillim (UNCTAD)
  AK i kushton një rëndësi të madhe politikave të konkurrencës dhe ka bashkëpunim të
Rrjeti Ndërkombëtar i Konkurrencës (ICN)
  AK, është anëtare me të drejta të plota në Rrjetin Ndërkombëtar të Konkurrencës, që
Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH
  AK është përfitues i një projekti teknik me BERZH “Asistencë teknike për Autoritetin e
Qendra Rajonale e Konkurrencës (OECD-GVH / RCC)
  Autoriteti i Konkurrencës bashkëpunon me OECD-GVH/ RCC nëpërmjet pjesëmarrjes në trajnimet e vazhdueshme që

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });