Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH

 

AK është përfitues i një projekti teknik me BERZH “Asistencë teknike për Autoritetin e Konkurrencës – Rritje kapacitetesh, mbështjetja për legjislacionin dhe advokacinë”,  nëpërmjet të cilit synohet mbështetja me një ekspertizë të specializuar për të bërë të mundur rishikimin e ligjit, në drejtim të propozimeve konkrete, për shtesa dhe ndryshime në të, zhvillimi i trajnimeve për stafin, organizimi i vizitave studimore dhe organizimi i tryezave të rrumbullakëta në kuadrin e promovimit të advokacisë.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.