Vendim nr. 695, datë 15.05.2020

Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet krijimit të një ndërmarrje të përbashkët me funksione të plota Joint-Venture nga shoqëritë Saudi Aramco Development Company dhe Ge Oil & Gas Uk Limited (Baker Hughes)

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.