Vendim nr. 694, datë 15.05.2020

Mbi miratimin e Udhëzuesit “Mbi konfidencialitetin dhe aksesin në dosje”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.