Vendim nr. 690, datë 28.04.2020

Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet bashkimit të shoqërisë Peugeot SA. dhe shoqërisë Fiat Chrysler Automobiles N.V.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.