VENDIM Nr. 244 datë 20.09.2012

“Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit 100 % nga shoqëria Ferreri International S.A të Business NAT dhe të 49% të Bussines SL (të zotëruara nga Grupi Stelliferi)”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.