VENDIM Nr.243, datë 11/09/2012

“Për dhënien e disa rekomandimeve për rritjen e konkurrencës në prokurimet publike”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.