Vendim Nr 1089,Datë 21.06.2024

“PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË HETIMIT PARAPRAK NË TREGUN E PROKURIMIT PUBLIK NDAJ NDËRMARRJEVE ADASTRA SHPK DHE COLOMBO SHPK”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.