Vendim Nr 1087,Datë 14.06.2024

PËR VENDOSJE GJOBE NDAJ NDËRMARRJES ARLIS ADMINISTRIM SHPK PËR REFUZIMIN E PRANIMIT TË INSPEKTIMEVE NË MBËSHTETJE TË VENDIMIT TË KOMISIONIT TË KONKURRENCËS

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.