Vendim Nr 1086,Datë 14.06.2024

“MBI AUTORIZIMIN E PËRQËNDRIMIT TË PROPOZUAR NËPËRMJET PËRFITIMIT TË KONTROLLIT TË VETËM TË SHOQËRIVE LG-LHT AIRCRAFT SOLUTIONS GMBH,LG – LHT PASSENGER SOLUTIONS GMBH DHE AERQ GMBH NGA SHOQËRIA LUFTHANSA TECHNICS AG.”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.