V E N D I M Nr. 241, datë 03.08.2012

“Për nje shtese në VKK Nr.225, datë 28.05.2012 mbi “Përjashtimin nga ndalimi të marrëveshjes së bashkëpunimit mes shoqërive në tregun e sigurimeve mbi shkëmbimin e informacionit për shërbimin e “Policës Kufitare të mjeteve motorrike për përgjegjësitë ndaj palëve të treta”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.