The Energy Secretariat Community (ECS)

ACA continues co-operation with the Energy Secretariat through exchange of experiences on the energy market in Albania. ACA has regularly reported to ECS regarding the recommendations given by the Competition Commission for the Electricity Market and the Natural Gas Market in Albania.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.