Rasti: Përftimi i kontrollit të vetëm të shoqërisë Intelligent Apps GmbH nga Daimler AG.

Rasti: Përftimi i kontrollit të vetëm të shoqërisë Intelligent Apps GmbH nga Daimler AG.
Njoftim_per_shtyp_Daimler_-_Mytaxi

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.