Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë SCAN SHA nga shoqëria Balfin – Balkan Finance Investment Group SHPK

Përftimi i kontrollit të shoqërisë SCAN SHA nga shoqëria Balfin – Balkan Finance Investment Group SHPK
Njoftim_per_shtyp_Balkan_Finance_Investment_Group_SHPK_-_SCAN_SHA

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.