Rasti: Krijimi i një ndërmarrje të përbashkët me funksione të plota, nga shoqëritë Daimler Truck AG, Traton International S.A dhe Volvo Energy AB

Krijimi i një ndërmarrje të përbashkët me funksione të plota, nga shoqëritë Daimler Truck AG, Traton International S.A dhe Volvo Energy AB.
Njoftim_per_shtyp_Daimler_Truck_AG__Traton_International_S.A__Volvo_Energy_AB_-_JV

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.