Qendra Kombëtare e Regjistrimit

Memorandum Mirëkuptimi me Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, nënshkruar më 19.05.2009

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.