Njoftim per shtyp.

Mbi Memorandumin e Mirëkuptimit mes Autoritetit të Konkurrencës dhe Qendrës Kombëtare të Regjistrimit (QKR)

Njoftim për shtyp_QKR_AK

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.