Njoftim për pranimin e ankesave dhe dokumentacionit

Autoriteti i Konkurrencës bën me dije se, duke marrë shkasë nga situata e krijuar prej virusit COVID-19, si dhe në kuadër të masave të marra për parandalimin e përhapjes së këtij virusi, njofton se:

Do të pranojë ankesa dhe dokumentacione nga subjekte të ligjit nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës” (ndërmarrje/kompani, qytetarë, konsumatorë, si dhe çdo palë e interesuar), vetëm në rrugë elektronike, deri në një njoftim të dytë.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });