Raporti Vjetor 2019 – Përmbledhje Ekzekutive

Raporti Vjetor 2019 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2020

Përmbledhje Ekzekutive

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.