Njoftim për shtyp për takimin e 18-të të Grupit Ndërqeveritar të Ekspertëve (IGE) për Ligjin dhe Politikën e Konkurrencës në UNCTAD

Në datat 10-12 Korrik 2019, në Konferencën e Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvillimin (UNCTAD) në Gjenevë, është duke u zhvilluar takimi i 18-të I Grupit Ndërqeveritar të Ekspertëve (IGE) për Ligjin dhe Politikën e Konkurrencës.

 

Sipas axhendës së aktivitetit, në datën 11-12 Korrik 2019, do të diskutohej mbi dy cështje kryesore: roli i UNCTAD në rritjen e kapacitetit dhe asistencës teknike në kendvështrimin e konkurrences dhe mbrojtjes së konsumatorit si dhe sfidat e konkurrencës ne ekonominë dixhitale.

 

Kryetarja e Autoritetit të Konkurrencës, Znj. Juliana Latifi, në ditën e dytë, datë 11 Korrik, paraqiti një prezantim mbi ecurinë dhe zhvillimet ndër vite të kapaciteteve institucionale të Autoritetit të Konkurrencës pas përfundimit të projektit të UNCTAD si dhe rolin e AK në rastet e konkurrencës që lidhen me ekonominë dixhitale.

 

 

Në perfundim të këtij takimi u vendos që UNCTAD duhet të asistojë vendet përfituese në përshtatjen me ndryshimet në ekonominë dixhitale, si dhe ritheksimi i nevojës për bashkëpunim me vendet donatore.

 

 

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });