Njoftim per shtyp per perqendrim…

Mbi autorizimin e përqendrimit të Bankës Amerikane të Shqipërisë me Bankën Italo-Shqiptare.
Njoftim shtyp_BIA_BAA

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.