Njoftim për Shtyp

Mbi vendimin e Komisionit të Konkurrencës “Rekomandim për shfuqizimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.1110, datë 30.07.2008 që kufizon konkurrencën në treg”

njoftimi per shtyp

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.