Njoftim për artikuj shkencorë.

Autoriteti Shqiptar i Konkurrencës

fton studiues të interesuar në çështjet e konkurrencës si nga pikëpamja ligjore ashtu dhe ekonomike të paraqesin artikujt e tyre

të cilat do të prezantohen gjatë Konferencës në  kuadër të

“Dita Kombëtare të Konkurrencës”,

Njoftim per punime shkencore

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });