Njoftim per shtyp

Mbi Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitblerjes së 100 % të aksioneve të Bankës së Kreditit të Shqipërisë nga shoqëria Anika Enterpises SA

Njoftim ANIKA -CBA

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.