Njoftim Paraprak Përqendrimi – Balfin SHPK / ITD SHPK / Investment Joti – Infosoft Group SHPK

Rasti: Përftim Kontrolli: Balfin SHPK / ITD SHPK / Investment Joti – Infosoft Group SHPK
Njoftim_Perq._INFOSOFT-_BALFIN

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.