Mbi zhvillimin e Workshop me temë “Promovimi i mëtejshëm i kulturës së konkurrencës me botën akademike”

Në kuadër të promovimit të mëtejshëm të kulturës së konkurrencës, në datën 31.05.2022, në ambientet e Universitetit Europian të Tiranës, u zhvillua workshop me temë “Promovimi i mëtejshëm i kulturës së konkurrencës me botën akademike” me pjesëmarrjen e Kryetarit të Autoritetit të Konkurrencës, Z. Denar Biba, përfaqësues të AK, profesorë dhe studentë të programit master në fushën e drejtësisë dhe ekonomisë.

Në këtë takim u bë prezantimi i Ligjit Nr. 9121/2003 nga Kryetari i Autoritetit të Konkurrencës, me qëllim sigurimin e njohurive të nevojshme në fushën e ligjit të konkurrencës. Gjithashtu, u prezantua rasti i përqëndrimit nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Albania Telecom Invest AD nga shoqëria 4iG Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag në tregun e komunikimeve elektronike, si dhe rasti në tregun e shërbimit të ngarkim-shkarkimit të anijeve kontenierike dhe aktivitetet e lidhura me to në terminalin e kontenierëve Durrës, nga përfaqësues të AK. Gjatë takimit kishte diskutime dhe pyetje të ndryshme nga auditori, të cilat morën përgjigje nga Kryetari z. Biba dhe përfaqësuesit e tjerë të Autoritetit të Konkurrencës.

Këto leksione dhe takime informative/edukuese do të vijojnë të organizohen nga Autoriteti i Konkurrencës jo vetëm në kuadër të rekomandimeve të Rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë, “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2021”, por edhe si mision që autoriteti i ka vendosur vetes për promovimin e mëtejshëm të kulturës së konkurrencës përmes intensifikimit të marrëdhënieve me botën akademike, strukturat e bisnesit dhe institucionet e tjera publike e private për çështjet e rregullimit të tregut, mbarëvajtjes së konkurrencës dhe mirëqënies së konsumatorit.

 

Njoftim_UET_Workshop

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });