Competition Authority Code of Ethics

Regulation “Code of Ethics of the Competition Authority”
Download
April 28, 2023

On the Functioning of the Competition Authority

Regulation “On the Functioning of the Competition Authority”
Download
October 26, 2018

On the categories of technology transfer agreements

Regulation “On the categories of technology transfer agreements”
Download
December 26, 2017

REGULATION “On Commitment Procedures”

REGULATION “On Commitment Procedures”
Download
November 2, 2016

Fine Leniency Programme

Fine Leniency Programme
Download
December 14, 2015

Regulation on the approval of expenses relating to Competition Authority procedures

Regulation on the approval of expenses relating to Competition Authority procedures
Download
July 3, 2013

Some additions and amendments to the regulation “On the functioning of the Competition Authority”

Some additions and amendments to the regulation “On the functioning of the Competition Authority”

Regulation on fines and leniency

 Regulation on Fines and leniency- adopted 2009
Download
February 25, 2010

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.